Disclaimer

Feeders @ De Lifestijlkamer (Kamer van Koophandel: 73249033), hierna te noemen Feeders, verleent u hierbij toegang tot www.feeders-lsk.nl (“de Website”) en nodigt u uit het aangebodene te kopen. Feeders behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID
Feeders spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Feeders.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de Website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Feeders.Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Feeders nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.